Ontstaan van de Stichting

In 1974 is, op initiatief van de heren Theo Borsten en Jos Verbeeten, een actie gestart waarvan de opbrengst, bijna 120.000,- gulden, ten goede zou moeten komen aan vakanties voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten uit de gemeente Wijchen. Een stichting werd in het leven geroepen.
De stichtingsakte passeerde op 2 juli 1975.
    
Een algemeen en een dagelijks bestuur zetten de schouders onder de verdere ontwikkeling.
Op 29 september 2000 vierde de stichting haar 25 jarig jubileum.
Op 6 november 2005 werd het 30-jarig jubileum gevierd in het Mozaiek in Wijchen.