Privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht, die instellingen verplicht alles omtrent privacy uit te zoeken, te regelen en vast te leggen.
Het bestuur van de Stichting "Wij vakantie.....Zij ook" onderschrijft het belang van de bescherming van de privacy van haar cliënten en heeft in de privacyverklaring vastgelegd hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van cliënten en welke maatregelen ter bescherming worden genomen. 
Tevens is geregeld hoe wordt omgegaan met klachten hieromtrent.