Laatste nieuws

SLOTMANIFESTATIE VAN "WIJ VAKANTIE ZIJ OOK"
Zoals u misschien heeft vernomen is de Stichting "Wij Vakantie Zij Ook" na 46 jaar per 9 september 2021 opgeheven.
Het bestuur heeft alsnog besloten om deze opheffing niet zo maar voorbij te laten gaan.
Klik hier voor alle informatie over de slotmanifestatie.
Op 26 juni 2022 werd de slotmanifestatie gehouden in het Mozaiek, waarbij ongeveer 210 bezoekers aanwezig waren.
Deze middag was Jo Toonen, zoals gebruikelijk, de voortreffelijke gastheer.
Optredens waren er o.a. van het Popkoor Event (60 zangers) o.l.v. Trees Rutten, die een prachtige uitvoering gaf van allerlei muziekstijlen van pop, rock en musical. Voor dit afscheid heeft Trees een speciale tekst geschreven voor Jos en Theo.
Klik hier voor de volledige tekst van het lied.
Verder was er Leon Klaus die de zaal op de stoelen kreeg en ook zorgde dat de dansvloer werd gebruikt voor dans en polonaise. Zijn afsluitend lied ging natuurlijk over het volkslied van Wijchen,
In de foyer speelde de band Jukebox van de Driestroom die zorgde voor het intermezzo
Toespraken waren er natuurlijk van Jos Verbeeten, voorzitter van de Stichting en Marijke van Beek, burgemeester van Wijchen.

Er kan met voldoening worden teruggekeken op een waardig afscheid van de Stichting Wij Vakantie.......Zij Ook.

Voor een fotocollage klikt u hier.