JAARLIJKS NIEUWS                

Wij Sporten………….Zij  Ook.                          
Onder deze spreuk organiseerde Voetbal+SC Woezik op maandagavond, 27 september 2021 op het prachtige sportcomplex van SC Woezik een voetbaltoernooi  voor sporters met een handicap.
Voor de bekostiging van dit toernooi stelde “Wij vakantie…………..Zij Ook” een kostendekkende bijdrage beschikbaar.
De uitstekende organisatie was in handen van Peter Jansen en Theo Binnendijk.
Het nagenoeg voltallige bestuur van WVZO woonde dit evenement bij.
Op het eind kweet Jos Verbeeten zich uitstekend van de taak om de vele prijzen uit te reiken.
Waarmee ook een einde kwam aan een bijzonder geslaagd evenement.
                 
NB. Deze medaille is uitgereikt aan alle deelnemende voetballers.

 

Bedankt

Aan 't Hoshuukske, de discotheek in Alverna voor mensen met een verstandelijke beperking, is een bijdrage verstrekt van € 700,-.
De aktiviteiten van deze discotheek zijn vanwege corona al stil gelegd vanaf september 2020 en daardoor zijn er sindsdien ook geen inkomsten meer.
De bijdrage is bedoeld om de diverse doorlopende kosten te dekken.
Het bestuur van 't Hoshuukske heeft in een brief laten weten heel blij te zijn met dit gebaar.
18 januari 2021

 

In 2020 gingen zij toch nog........
- Vanwege o.a. het coronavirus zijn er slechts 9 aanvragen geweest voor totaal 35 personen die, met financiële steun van de Stichting, op vakantie geweest.
21 personen hebben gebruik gemaakt van de uitnodiging om naar het jaarlijkse concert van de Luchtmachtkapel te gaan. 

- In oktober jl. heeft het bestuur besloten € 500,- te verstrekken aan de Stichting CAP in Nijmegen. Dit bedrag is bestemd voor renovatie van "De Villa" in Nijmegen. 
Deze Stichting verzorgt aangepaste manege-activiteiten voor mensen met een beperking in de regio Nijmegen. 
Ook mensen uit Wijchen nemen regelmatig deel aan activiteiten van de Stichting.

 

In 2019 gingen "Zij ook" weer

In 2019 hebben 50 personen (15 gezinnen) van vakanties of dagtripjes genoten middels een bijdrage van de Stichting. 
In totaal werd € 6.035,- aan bijdragen verstrekt.

Verder bezochten 21 personen in 2019 het jaarlijkse concert van de Luchtmachtkapel.

 

In 2018 gingen "Zij ook" weer

In 2018 hebben 60 personen (16 gezinnen) van vakanties of dagtripjes genoten middels een bijdrage van de Stichting. 
In totaal werd € 6.267,- aan bijdragen verstrekt.

Verder bezochten 23 personen het jaarlijkse concert van de Luchtmachtkapel.

 

Ook zij gingen in 2017

In 2017 hebben 35 personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met een bijdrage van de Stichting op vakantie te gaan.

In totaal werd € 4945,- aan bijdragen verstrekt.
Aan de Stichting CAP werd een bijdrage verstrekt van € 100,- en de Blauwe Vogels kregen voor de organisatie van hun zomerkamp € 735,-. 
Het jaarlijkse concert van de Luchtmachtkapel  werd door 18 personen bezocht.

 

Bijdrage aan de Stichting Centra voor Aangepast Paardrijden (CAP)

Het bestuur heeft besloten om een deel van de opbrengst van de actie "Tekenen voor een goed doel" te besteden aan een jaarlijkse bijdrage in de jaarkosten van adoptie van een paard van deze stichting. Met deze bijdrage wordt het voor kinderen en volwassenen met een beperking uit Wijchen mede mogelijk gemaakt wekelijks paard te rijden.

 

Ook zij gingen in 2016
In het in februari 2017 vastgestelde jaarverslag over 2016 is, zoals gebruikelijk, verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting in dat jaar.
In 2016 maakten 41 personen (incl. gezinsleden) gebruik van de mogelijkheid om met een bijdrage van de Stichting op vakantie te gaan of een dagtocht te maken. In totaal werd € 3880,- aan bijdragen verstrekt.
Op uitnodiging van de Lions Club Nijmegen bezochten 9 personen met begeleiders het jaarlijkse concert van de Luchtmachtkapel.
Onder het motto "Tekenen voor een goed doel" startten brugklasleerlingen van het Maas Waal College een actie om middels de verkoop van zelf gemaakte tekeningen geld op te halen voor een goed doel. Onze Stichting mocht het mooie bedrag van € 1016,--
in ontvangst nemen. Hieraan wordt in 2017 een specifieke bestemming gegeven.

 
Zomerkamp "De Blauwe Vogels"
 

De "Blauwe Vogels" , de recreatieclub voor mensen met een verstandelijke beperking, hielden van 16 t/m 18 juni 2017 weer een zomerkamp. Dit maal op Vakantieboerderij 't Kuyperke te Batenburg.
Aan dit zomerkamp namen 17 verstandelijk beperkten deel, onder begeleiding van  9 personen.
Onze stichting maakte het middels een financiële bijdrage mogelijk om dit kamp te organiseren.
Hiermee werd tevens een bestemming gegeven aan de bijdrage welke onze Stichting ontving van de actie van leerlingen van het Maas Waal College. onder leiding van docente Daantje Kip,  met de titel "Tekenen voor een Goed Doel".
De leerlingen maakten tekeningen en verkochten deze.
Een deel van de opbrengst kreeg onze Stichting. Op uitnodiging, bezochten op zondag, 17 juni enkele bestuursleden het zomerkamp en stelden vast dat we een uitstekende bestemming hebben gegeven aan deze middelen.
Zij waren onder de indruk van de sfeer, het plezier van de deelnemers en de bijzondere rol van de vrijwillige begeleiders.

Reactie van "De Blauwe Vogels"
Hallo Wim, wij hebben een onvergetelijk mooi kamp gehad. Mooi weer, mooie locatie.
Kinderen die hebben genoten. Zaterdagavond hebben we een discoavond gehad. 
Zondagmorgen met de huifkar rondje Batenburg en na afloop voor iedereen een ijsje ( ook voor de ouders) van ijs van Thijs.

Kortom: een prachtig kamp, het was veel werk, maar zeer de moeite waard. Fijne zomervakantie.
Groeten Wilma van Horen

 

Ook zij gingen weer in 2015
In 2015 hebben 9 gezinnen (32 personen) gebruik gemaakt van een vakantievoorziening. 
Hiermee was een bedrag gemoeid van €3189,-
Aan de Blauwe Vogels werd i.v.m. het jubileum een bijdrage verstrekt van  € 600,-
Aan het jaarlijkse concert van de Luchtmachtkapel namen 22 gehandicapten deel

 

Ook in 2014 gingen “Zij ook”
Zoals gebruikelijk is in het jaarverslag over 2014 verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting.
In dat jaar maakten totaal 22 personen (incl. gezinsleden) gebruik van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken. In totaal werd € 2.685,00 aan bijdragen verstrekt.
Verder werd, op uitnodiging van de Lions Club Nijmegen, voor 22 personen met 6 begeleiders de deelname verzorgd aan het traditionele concert van de Luchtmachtkapel.
 
 “Zij ook” op vakantie in 2013
In het onlangs vastgestelde jaarverslag over 2013 is weer verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting.
In 2013 jaar maakten totaal 66 personen (incl. gezinsleden) gebruik van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken. In totaal werd € 4.642,- aan bijdragen verstrekt.
Op uitnodiging van de Lions Club Nijmegen, bezochten dit jaar 16 gehandicapten met 6 begeleiders het traditionele concert van de Luchtmachtkapel.

 

Nieuwe contactpersoon Stichting "Wij vakantie.....Zij Ook
De Stichting “Wij vakantie…..Zij ook” maakt het al bijna 40 jaar mogelijk dat gehandicapten uit de gemeente Wijchen met hulp van deze Stichting op vakantie kunnen gaan. De behandeling van aanvragen gebeurt door een tweetal contactpersonen. Tot voor kort door mevr. Miek Schulz en mevr. Wil Wiebe.
Mevr. Wiebe heeft haar functie beëindigt en haar plaats is ingenomen door Mevr. Tineke Mayvis.


Contactgegevens per 1 maart 2013:
Voor aanvragen uit Wijchen-Zuid, Balgoij, Batenburg, Bergharen, Leur en Hernen
Mevr. Miek Schulz, Aalsburg 1724, 6602 VE Wijchen, tel. (024) 6414085


Voor aanvragen uit Wijchen (m.u.v. Zuid), Alverna, Niftrik en Woezik.
Mevr. Tineke Mayvis, Aalsburg 2031, 6602 VL Wijchen, tel. (024)6413225.

 

Ook in 2012 gingen “Zij ook”
Zoals gebruikelijk is in het jaarverslag over 2012  verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting.
In dat jaar maakten totaal 45 personen (incl. gezinsleden) gebruik van de mogelijkheid om met een bijdrage van “Wij vakantie…Zij ook” op vakantie te gaan of een dagtocht te maken. In totaal werd € 6.634,- aan bijdragen verstrekt.
Verder werd, op uitnodiging van de Lions Club Nijmegen, voor 18 personen met 7 begeleiders de deelname verzorgd aan het traditionele concert van de Luchtmachtkapel.


Carnavalsvereniging "De Wozokotten laat gehandicapten delen in de carnavalsvreugde.
CV De Wozokotten steunt regelmatig een goed doel.
Het afgelopen jaar was het de beurt aan Stichting "Wij vakantie.....Zij ook".                              
Tijdens de pronkzitting op 17 november 2012 in zaal Verploegen overhandigde scheidend Grootvorst Gert-Jan den 1e de actie-opbrengst van € 660,00 aan de voorzitter van de Stichting, Jos Verbeeten. Deze toonde zich heel dankbaar voor deze financiële ondersteuning en maakte duidelijk dat het met name door dit soort acties voor de Stichting mogelijk blijft om Wijchense gehandicapten een vakantie te bezorgen. 
Een activiteit welke de Stichting al bijna 40 jaar kan doen dankzij de door de Wijchense gemeenschap opgebrachte middelen. 

 
 
 

Voor vroeger nieuws klik > "archief"