Informatie bestuurs- en stichtinggegevens

Bestuur

Het bestuur van de Stichting "Wij vakantie.....Zij Ook" is per 10-02-2014 als volgt samengesteld:

NAAM  
FUNCTIE 
TELEFOONNR.
E-MAIL ADRES
Verbeeten J.M.J.
Voorzitter                   
0485 384102
jos@verbeeten.com
Beijer W.A.C.         
Secretaris                   
024 6413823
gowi.beijer@gmail.com
de Louw C.J.
Penningmeester          
024 6413717
riekycor@gmail.com
Mayvis-Molenaar C.G.M
Bestuurder en contactpersoon
024 6413225
tinekemayvis@live.nl
Bormans J.W.P.  
Bestuurder             
024 6418423
jbormans@dds.nl
Borsten T.J.B.A.  
Bestuurder       
024 6413455
borstenbeenen@gmail.com
Schulz-van Amstel M.W.
Bestuurder  en contactpersoon        
024 6414085
gschulz@hotmail.nl

Stichting:
Onder de naam: “Stichting Vakantiehulp Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten Wijchen”, kortweg geheten: Stichting Wij Vakantie…, Zij  Ook, is de Stichting op 2 juli 1975 bij notariële akte opgericht. 

De Stichting  staat bij het Ministerie van Justitie te Den Haag, onder nummer 46.683 ingeschreven in het Openbaar Centraal Stichtingenregister. 
De Stichting staat onder nummer 41055645  en de domeinnaam www.wijvakantiezijook.nl geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.
Via
www.kvk.nl
is deze registratie te raadplegen. 

N.B.
Als gevolg van een wetswijziging heeft de Stichting per 1 januari 2010 niet langer de status van ANBI (zie ook onderdeel "Financieel steunen").
De Stichting voldoet wel aan de criteria om aangemerkt te worden als een Sociaal Belang Beogende Instelling (SBBI), hetgeen betekent dat ingeval van het ontvangen van een schenking, legaat of erfstelling de Stichting aanspraak kan maken op een bijzondere vrijstelling voor schenk-en erfbelasting.