Financiering van de stichtingsactiviteiten

Vanaf het begin zijn en worden de middelen, welke de stichting inzet voor het realiseren van haar doelstelling, opgebracht door de Wijchense gemeenschap.
Bij de start in 1975 werd door de initiatiefnemers een actie op touw gezet waaraan zo ongeveer heel Wijchen deelnam. Opbrengst 120.000,- gulden.
In de jaren daarna waren er speciale sponsoracties door verenigingen, zoals de avondwielerdriedaagse op hometrainers, georganiseerd door T.W.C. de Spurt en het spuitvoetbal, georganiseerd door de brandweer.
De laatste jaren bestaan de ontvangsten hoofdzakelijk uit donaties van bedrijven en individuele personen, welke worden gedaan ter gelegenheid van bedrijfsopeningen, festiviteiten, jubilea e.d. Ook schenkingen middels legaten komen voor.
Vanwege de vermindering van inkomsten heeft het bestuur een actieplan in uitvoering om de Wijchense gemeenschap te stimuleren het goede werk van de Stichting te blijven steunen. Bijdragen zijn dan ook zeer welkom. 
Zie verder het tabje  " steunen"