De Stichting “Wij vakantie…..Zij ook” gaat zelf voorgoed op “vakantie”.
(Zie ook het tabblad "Nieuws" voor de flyer van de slotmanifestatie)
Na 46 jaar heeft het bestuur van de Stichting “Wij vakantie….Zij ook” in haar vergadering van 9 september 2021 besloten de Stichting op te heffen omdat de oorspronkelijke doelstelling door de actuele ontwikkelingen grotendeels is achterhaald.

Bijzonder hierbij is dat van het bestuur nog steeds de initiatiefnemers van destijds, Jos Verbeeten  en Theo Borsten, deel uit maken, waarvan Jos als voorzitter.
In het 45-jarige bestaan hebben ca. 6000 personen deelgenomen aan vakanties welke door de Stichting werden georganiseerd of welke men zelf regelde middels een bijdrage van de Stichting.
De totale uitgaven voor vakanties/uitstapjes bedroegen (afgerond) € 422.000,-.
De organisatiekosten van de Stichting bedroegen (afgerond) € 16.000,- (3,8% van de totaal uitgaven).
De middelen van de Stichting zijn in al die jaren opgebracht door acties vanuit de samenleving en particuliere schenkingen. Legendarisch zijn natuurlijk de activiteiten bij de start in 1975.
Hierbij was bijna heel Wijchen betrokken en met de in het oog springende activiteiten als spuitvoetbal van de brandweer en de wielerdriedaagse van De Spurt.

Bijzonder ook dat de Wijchense “beatgroep” John and the Hermits een plaatje maakte voor het goede doel.
Andere vermeldenswaardige activiteiten: Pony-middagen bij St. Frans en boottochten georganiseerd door De Batavier in Maasbommel.
De middelen welke nu nog resteren worden eveneens aangewend voor de organisatie van  activiteiten ten behoeve van de doelgroep.

De volgende verenigingen/clubs hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een extra activiteit te organiseren voor hun doelgroep t.w.
* Wyba- rolstoel Arcus
* ’t Hoshuuske
*  Blauwe Vogels
*  Voetbal+ Woezik
*  Zonnebloem.

26 juni 2022